Workshopy Kinoaparát.cz 2013

Stěžejní aktivitou našeho kolektivu v roce 2013 bylo pořádání workshopů zaměřených na práci a experimenty s klasickou filmovou technikou & technologií i fotochemickými procesy.
Zde nabízíme krátký seznam uskutečněných dílen s krátkým popisem a vybranou dokumentací.

Máte-li zájem o účast na podobných workshopech nebo byste rádi osvěžili vrčením kamer a promítaček Vaši univerzitu, festival, galerii atd. neváhejte se na nás obrátit!.

Workshop Kinosymfónie
14.9 – 17.9 2013, Festival Kinokabaret 2013, Galerie Divus, Praha
30.9 – 2.10. 2013, Festival Ostrava Kamera Oko 2013, Ostrava
Workshop Kinosymfónie nabízí účastníkům seznámení s principy klasické filmové technologie a přináší možnost vytvořit vlastní krátký film. Náplní dílny je skupinová práce na cca tříminutovém černobílém němém filmu. Inspirací pro postup natáčení je tvorba filmařů, jako byli Dziga Věrtov, Walter Ruttmann a další experimentující dokumentaristé, kteří pomocí kamery – mechanického oka zkoumali okolní svět. Během třídenního workshopu si účastníci vyzkouší práci s 16mm kamerou Bolex, fotochemický proces, ruční střih filmového pásu i jeho promítání pomocí 16mm promítačky.

Worksop Guerillového vyvolávání
9. – 30. 8. 2013, Buenos Aires
5. – 6. 9. 2013, Buenos Aires
Pod vedením Alexandry Moralesové a Georgy Bagdasarova proběhly v Buenos Aires dvě dílny vyvolávání černobílého i barevného filmového inverzního materiálu formátu Super 8 mm, tradičními a netradičními způsoby. Netradiční způsoby přímo vycházely ze ztížených materiálních podmínek (nástroje, chemie) v Argentině a také ze skutečnosti, že se vytratily znalosti o klasickém vyvolávacím procesu. Cílem dílen bylo nejen studenty s procesem seznámit, ale také umožnit jim pokračovat ve vlastní praxi a s využitím místních dostupných surovin. Na základě výzkumu byly vypracovány učební materiály pro vyvolávání ve ztížených domácích podmínkách (manuál pro výrobu domácího vyvolávacího tanku, příprava vyvolávacích lázní s alternativními surovinami (káva, modrá skalice, soda, atd.) Po překladu do češtiny bude manuál dostupný na webových stránkách Kinoaparát.cz.

Dílna aplikované optiky a mechaniky
23.11. 2013, Galerie Školská 28, Praha
Jednodenní intenzivní dílna účastníky zasvěcuje do základních znalostí o vzniku a šíření světla a zvuku. Vedle obecného úvodu a nastínění širokého spektra možností poskytuje především příležitost si s těmito jevy pohrát za užití původních Do-It-Yourself, respektive rukodělných aparátů. Cílem dílny je poskytnout mladým umělcům, scénografům i zvědavcům inspiraci pro netradiční aplikace světla a zvuku na divadelní scéně nebo v galerijním či veřejném prostoru. Kromě řady tipů a triků lektoři přichystají i pestrou řadu „zvukotvorných“ a „obrazolamných“ nástrojů a udělátek, díky kterým si budou účastníci moci všechny získané znalosti přímo i prakticky ověřit a vyzkoušet. Digitální technologie nejsou užity, dílna se soustředí na způsoby práce se světlem známé a vyvíjené již řadu staletí.

fotografie z Dílny aplikované optiky a akustiky: