Tomáš Pospiszyl: Rozpory starých a nových médií

V zářiovém čísle časopisu Artforum si v článku nazvaném Digital Divide historička umění Claire Bishop klade logickou, přesto dosud jen málo reflektovanou otázku: Ovlivnily digitální technologie současnou uměleckou tvorbu opravdu tak zásadním způsobem, jak tomu s technologickým optimismem napovídala 90. léta?

Nejsme ve skutečnosti svědky návratu ke klasickým uměleckým médiím, i když s vědomím možností nových technologií?

Tomáš Pospiszyl – Rozpory starých a nových médií