Tomáš Polenský: Fotochemická transformace kinematografického obrazu

Fotochemická transformace je proces proměny latentního obrazu na filmu v obraz viditelný.

Bakalářská práce s názvem Fotochemická transformace kinematografického obrazu obhajuje tento proces jako tvůrčí nástroj významně ovlivňující obrazovou stylizaci. V teoretické části analyzuje autor tento výrazový prostředek na příkladě vlastních snímků a na filmech Aus Der Ferne – The Memo book Matthiasse Müllera a Passion Jürgena Rebleho. Praktická část se zaměřuje na inverzní proces,popisuje tvůrčí nástroje fotochemické transformace a obsahuje výsledky experimentů provedených s filmovým materiálem Kodak Tri-X 7266.

Bakalářská práce. AMU, FAMU, Katedra střihové skladby, 2012

Fotochemicka_transformace_kinematografickeho_obrazu_Polensky