Tereza Frodlová: Rekonstrukce a restaurování Děvče z podskalí (1. díl) – dokumentace

Soubor materiálů dokumentujících rekonstrukční a restaurátorskou činnost provedenou na československém filmu Děvče z podskalí (1922).

Pozoruhodný celek poskytuje dílčí vhled do praxe NFA i bližší pohled na konkrétní filmové dílo. Soubor obsahuje Návrh rekonstrukce, Protokol o restaurování, Restaurátorský deník i přehled Výsledků rekonstrukce.

Tereza_Frodlova_Devce_z_Podskali_dokumentace.pdf