Tereza Frodlová: Etika filmového restaurování

Práce se zabývá základními restaurátorskými principy (autenticita, reverzibilita a transparentnost) a možností jejich aplikace na filmové restaurování.

Současně zohledňuje transformaci archivní a restaurátorské praxe v digitální éře a soustředí se na některé etické otázky, které se objevují v souvislosti s rozšířením digitálních technologií v tomto oboru. Diplomová práce. Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Centrum audiovizuálních studií, 2012.
Tereza_Frodlova_Etika.pdf