sborník

Martin Čihák: Obnažit film

– čili několik osobních poznámek k pedagogice filmových kursů 16mm.

V průběhu uplynulých dvou let jsem uskutečnil více jak desítku kursů, jejichž náplní bylo seznámení s
16mm filmovým materiálem a vůbec celým procesem vzniku krátké němé filmové etudy, realizované na
černobílý inverzní film (FOMA, Kodak) kamerou Bolex H16 Reflex se třemi pevnými objektivy – 10mm,
26mm, 75mm. Kurs měl dát účastníkům zakusit hmatatelné a tvůrčí setkání s filmovou surovinou i celým klasickým procesem, a to nejen s přípravou scénáře, natáčením, ale i s vyvoláváním (v tanku ЛОМО) a
střihem na ruční prohlížečce (Meopta) až po výslednou projekci.

(Pokračování textu…)

Martin Blažíček: Lab or die 2

Tento text, k jehož napsání jsem byl vyzván editory serveru Kinoaparát.cz, je vlastně volným pokračováním článku v revue 3/4 Lab or die: Letmý pohled na komunitní kulturu současného experimentálního filmu1, kde jsem se věnoval obecně situaci nezávislé filmové kultury v západní Evropě 90. let. Nyní bych se spíše z pozice své osobní historie chtěl zaměřit na dění v Česku v období poslední dekády minulého tisíciletí.

(Pokračování textu…)