Pavel Směřička: Vliv technolog. inovací na dramaturgii festivalu Brněnská šestnáctka

Práce sleduje přestup z 16 mm filmového pásu na digitální formát v rámci dramaturgie filmového festivalu krátkých filmů Brněnská šestnáctka.

Zkoumá, zda tento obrat přinesl relativizaci kategorií, jakými jsou amatérský nebo profesionální film, či jiné dramaturgické změny. Práce obsahuje pozoruhodná data a grafy zobrazující užití jednotlivých nosičů pohyblivého obrazu. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy,2012.

Pavel_Smericka_Vliv_technologickych_inovaci