Pavel Cápal: Budiče zvuku – příruční katalog části sbírky Národního technického muzea

Jedna z prací věnujících se kinematografické sbírce Národního technického muzea – konkrétně „budičům zvuku“.

V úvodu se stručně zabývá problematikou nástupu zvukového filmu na českém území a dále typologií budičů zvuku s popisem významných zařízení ve sbírce, která čítá zařízení pocházející z období od dvacátých do osmdesátých let minulého století. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav filmu a audiovizuální kultury, 2012.

Pavel_Capal_Budice_Zvuku