Odkazy

Partneři projektu:

Akademie múzických umění v Praze: www.amu.cz

Filmová a televizní fakulta AMU v Praze: www.famu.cz

Národní filmový archiv: www.nfa.cz

Bio Ponrepo: www.bio-ponrepo.cz

Free Cinema PoFiv o.p.s: www.facebook.com/FreeCinemaole

Filmové laby a co-opy: http://www.filmlabs.org

Jedním z inspiračních bodů ve věcech workshopů, popularizace a péče o praktickou znalost umění práce s filmem jsou nám tzv. filmové laby. Zastřešující rozcestník nabízí bohatou technickou knihovnu v angličtině, němčině a francouzštině, historii hnutí, přehled a adresy 27 filmových labů (Montreal, Toronto, Soul, Bogota, Vic, Berlín, Hannover, Vídeň, Brusel, Rotterdam ad.).

Video aids film preservation: http://www.folkstreams.net/vafp/

Bohatá knihovna krátkých video-návodů zaměřených na celé spektrum práce s filmovým materiálem, od jeho identifikace, přes čištění, nakládání se slepkami a podobně. Web zároveň nabízí profesionálnější snímky o restaurování a uchovávání filmu, včetně legendárního a velmi doporučeníhodného „Murder on the screen“ (1958).

Spřátelené projekty:

Kinečko
KINEČKO je dvojmesačník, ktorý odráža kinematografiu v súčasných a premenlivých súvislostiach, približuje hlbšie a nekonformné vnímanie filmu širšiemu publiku, podporuje písanie o filme, ako relevantnú súčasť živej kinematografie.

Kino Kabaret
je několikadenní mezinárodní filmový workshop, sdružující filmaře z celého světa s cílem produkce nízkorozpočtových, nezávislých krátkých filmů. Pod jednou střechou spolu tvoří krátké filmy jak amatérští, tak profesionální filmaři všech profesí, národností a věků s použitím minimálních finančních prostředků, zato však s nasazením velkého úsilí, kreativity a entuziasmu. Idea Kino kabaretů je postavena na kreativním přístupu, vzájemné pomoci, výměně a konfrontaci názorů, nikoli na soutěživosti.

www.zahori18.cz
Občanské sdružení Art Centrum Záhoří 18 se kromě bohaté řady jiných aktivit věnuje i práci s klasickým filmem. Provozuje obecní kino a na jeho stránkách najdtete tematické KINOFŔUM