O projektu

Kinoaparát.cz je internetová platforma zaměřená na film coby specifický výrazový prostředek. Ať již jde o film takzvaně klasický, analogový, fotochemický či celuloidový, film jako film vstupuje do nové éry. Končí doba všudypřítomnosti filmového materiálu a filmové projekce, rapidně klesá jejich dostupnost. Zábavní a spotřební průmysl dokončují digitalizaci celého kinematografického řetězce. Tato situace dnes dopadá na celou řadu tvůrců i diváků, pro které filmová technologie představuje autentickou formu uměleckého vyjádření s vlastní výraznou estetikou, tvůrčími postupy a způsoby uvažování o pohyblivém obraze.

Webová stránka Kinoaparát.cz nabízí následující kategorie:

  • Události – anonce projekcí, výstav, workshopů a dalších akcí relevantních k poslání celého projektu
  • Technika – databáze filmové techniky a vybavení, návody na zpracování filmového materiálu a další užitečné informace pro praktikující filmaře
  • Knihovna – drobný příruční archiv současnějších textů, článků a akademických prací týkajících se filmových technologií, filmového dědictví i budoucnosti filmu. Za spolupráci děkujeme autorům a redakcím Kinečka a Iluminace
  • Odkazy – rozcestník vedoucí k partnerům projektu, inspiračním zdrojům a dalším pozoruhodným webovým stránkám

Za velmi podstatnou považujeme otevřenou výzvu směrem ke všem, kteří by se chtěli do činnosti Kinoaparátu.cz zapojit, ať už iniciováním vlastní činnosti nebo spolupráce, či jen doplněním a tipy stran výše jmenovaných kategorií.

Rádi upozorníme na Vaši aktivitu, zprostředkujeme Vaši událost či zařadíme Váš text.

Projekt usiluje o ochranu, šíření a rozvoj znalostí o umění a technologii klasického filmu. Snaží se umožnit spolupráci mezi umělci, kurátory, dramaturgy, akademiky a příslušnými institucemi. Pro tuto část odborné veřejnosti by měl Kinoaparát.cz sloužit jako komunikační platforma a vědomostní báze. Zároveň by chtěl i širší veřejnosti sloužit coby první kontaktní bod ve věcech filmu a umění práce s ním. Vedle samotné diskuzní a kontaktní infrastruktury Kinoaparát.cz nabídne databázi relevantních technických návodů a teoretických textů spolu s věstníkem událostí a aktuálních oborových novinek.

Vzhledem k momentální nespojitosti celé scény lze však tuto první fázi projektu, podpořenou prostředky Filmové a televizní fakulty AMU, považovat spíše za otevřenou nabídku směrem ke všem, kterých se film týká a kterým na něm záleží. Do budoucna si lze představit i další modely fungování, odvíjející se od případných zájemců o problematiku – např. vznik občanského sdružení, vlastní pořádání kulturních událostí a kurzů, oficiálnější spolupráci s kulturními institucemi a podobně. Webová stránka Kinoaparát.cz bude do ostrého provozu uvedena na počátku října a projekt se veřejnosti představí mimo jiné projekčním pásmem v některém z posledních pražských kin, která ještě disponují filmovou technologií.

Webové stránky Kinoaparát.cz vznikly díky finanční podpoře Akademie múzických umění v Praze v rámci soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu.