Martin Čihák: Obnažit film

– čili několik osobních poznámek k pedagogice filmových kursů 16mm.

V průběhu uplynulých dvou let jsem uskutečnil více jak desítku kursů, jejichž náplní bylo seznámení s
16mm filmovým materiálem a vůbec celým procesem vzniku krátké němé filmové etudy, realizované na
černobílý inverzní film (FOMA, Kodak) kamerou Bolex H16 Reflex se třemi pevnými objektivy – 10mm,
26mm, 75mm. Kurs měl dát účastníkům zakusit hmatatelné a tvůrčí setkání s filmovou surovinou i celým klasickým procesem, a to nejen s přípravou scénáře, natáčením, ale i s vyvoláváním (v tanku ЛОМО) a
střihem na ruční prohlížečce (Meopta) až po výslednou projekci.

Martin Čihak – Obnažit film