Hana Hlavová: Postupy výroby a prodeje kinematograf. přístrojů

Práce zabývající se výrobou kinematografické techniky v podniku Optikotechna, který byl v provozu mezi lety 1933 a 1946, a po znárodnění se připojil k národnímu podniku Meopta.

Hana Hlavová: Postupy výroby a prodeje kinematograf. přístrojů vyráběných ve firmě Optikotechna
Práce se snaží odpovědět na otázku, proč selhala sériová výroba kinematografických přístrojů a pokuší se podrobněji popsat výrobní politiku Optikotechny. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav filmu a audiovizuální kultury, 2011.

Hana_Hlavova_Optikotechna.pdf