Film Super8

Super 8 mm film (zkráceně jen Super8) je filmovým formát, který byl uveden v roce 1965 firmou Eastman Kodak jako vylepšení svého vlastního staršího 8mm amatérského filmu.

Doposud užívaný standardní dvojitý 8mm film (SD8) byl kompromisním formátem, odvozeným z němého 16mm filmu u kterého byla pouze zhuštěna perforace na dvojnásobek a poté rozříznut na dvě poloviny. Kodak zachoval u jeho následovníka vlastně jen jeho původní šířku a jednostrannou perforaci, jinak se jedná o zcela novou konstrukci. Nezůstalo však pouze u filmu jako takového, Super8 tvořil ucelený systém norem a opatření, který odstraňoval téměř všechny nedostatky původní SD8. Nejnápadnějším rozdílem je zmenšení otvorů perforace a její přesunutí do středu obrazového okénka. Mimo to, došlo i k mírnému zvětšení rozteče otvoru. To umožnilo zvětšit plochu filmu určenou pro obraz a dosáhnutí spolehlivějších slepek, protože nyní již nebyly přerušeny perforací. Menší otvory také lépe snášely namáhání drapákem, takže film byl méně náchylný k deformacím. Dalším zlepšením, které není ale patrné z filmového pasu, je sjednocení záběrové polohy drapáku do pozice –3. Postupně se vyvinulo několik různých kamerových systému, výsledný vyvolaný film má však vždy stejné rozměry. Nicméně nejrozšířenější byl původní systém Kodak.

Zdroj: wikipedia.cz