Film 16mm

16mm film byl vynalezen firmou Kodak v roce 1923 jako levná alternativa amatérských konvenčních 35mm filmů. Používal se při natáčení nezávislých nízkorozpočtových filmů a dokumentech. Používaly jej televizní stanice až do zavedení magnetického záznamu přibližně v polovině osmdesátých let. Dokonce ještě dnes jsou filmové archivy plné záznamů na 16mm filmu.


Formát filmu 16mm byl původně zaměřen na domácí nadšence, ale po roku 1930 začal přesahovat do trhu se vzděláváním. Byla to především firma Kodachrome, která v roce 1935 dala obrovský impuls k zavedení 16mm filmu na trh. Byl používán ve 2. světové válce, a expanze profesionální filmové tvorby na 16mm vznikla v poválečných letech. Filmy pro vlády, obchodní, lékařské a průmyslové klienty vytvořili filmaři v letech 1950 až 1960. S příchodem televize byla možnost lepšího využití 16mm filmu, především pro nižší náklady a přenositelnost než měl 35mm film. Domácí video trh postupně přešel na ještě levnější formáty – 8mm film a super 8mm film, které od 80. let začaly být nahrazovány elektronickým záznamem na video.

zdroj: wikipedia.cz