vyšel Cinepur #83: digitalizace, budoucnost kin atd.

Zářijové číslo Cinepuru vlivem zvláštní synergie nálad přináší několik textů podstatných i pro zaměření Kinoaparátu.cz. Uveďme jen výmluvné názvy jednotlivých tematických příspěvků: „Ve spárech minulosti / Historické filmy ve věku digitální obraznosti“, „Willy Kurant: Nechci se materiálu dotýkat“, „Boj o přežití ve věku digitalizace: jednosálová kina a budoucnost kinodistribuce“.

Nejde pochopitelně o zdaleka první Cinepur věnující se této problematice, nicméně aktuálnost a jistá historická poučenost jednotlivých příspěvků je značně odlišuje od těch dřívějších, mnohem polarizovanějších a k jedné či druhé straně mince nesmlouvavějších.

Citujeme např. z „Enter the Void“, aneb „lamentu nad českou digitalizovanou kinematografií“ Přemysla Martínka:

„Digitalizace tedy proběhla korektně, ale – jak se v oblasti českého filmu stalo tradicí – zcela bezkoncepčně. Vzhledem k tomu, že to vše stálo daňové poplatníky desítky milionů korun, je trochu s podivem, že se proti dosavadnímu postpupu ministerstva kultury i Státního fondu ozvalo jen minimum kritckých hlasů. Kdybychom takovýmto způsobem řešili třeba veřejné investice do modernizace škol a nemocni, asi by to u veřejnosti vyvolávalo zděšení.“

K Martínkovu pohledu doplňme odkaz na dubnovou diskusiu o kinodistribúcii, pořádanou redakcí Kinečka a Medzinárodným festivalom frankofónneho filmu. Diskuze se vedle Přemysla Martínka účastnili Ľuboš Bišto, Silvia Dubecká, Martin Šmatlák a další.

Pro další texty k tématu tedy zářijový Cinepur.