matej

Buenos Aires Experiment – Praha a jinde – od 2.12.

– el comunicado de prensa en español véase más abajo  –

Výjimečnost, událost, věrnost a poznání. Srdečně zveme!

V úterý a ve středu 2. a 3. 12. 2014 od 20 hodin se v kině Národního filmového
archivu Ponrepo v Praze uskuteční projekce současných experimentálních filmů z Buenos
Aires. Dva programové bloky představí výběr z filmů současných autorů z Buenos Aires
experimentujících s filmovým materiálem (nejčastěji Super8 a 16 mm). Oba bloky budou
uvedeny za přítomnosti tří z autorů Pabla Mazzola (ARG), Benjamina Ellenbergera (ARG)
a Azuceny Losany (MEX). Všechny filmové projekce budou promítnuty v originálním
formátu, tj. Super/Normal 8, 16 mm a 35 mm.

Ve čtvrtek 4. 12. 2014 od 10 do 15 hodin proběhne v projekci Filmové a televizní
fakulty AMU konference věnovaná fenoménu současného experimentálního filmu
v Argentině. Historický a současný kontext objasní přítomní tvůrci Mazzolo, Ellenberger
a Losana. Během konference budou promítnuty ukázky filmů z 60. a 70. let. Konference
bude probíhat v angličtině.

Přehlídka se uskuteční za spolupráce s Národním filmovým archivem (NFA) v Praze a
Přehlídkou animovaného filmu (PAF) Olomouc. Na PAFu budou v osmi blocích představena
další díla, jež vznikají na experimentální scéně v Buenos Aires a to i ta, která překračují
rámec filmové projekce. Na českou přehlídku v Praze a Olomouci bude navazovat projekce
ve Vídni ve spolupráci s Friedl Kubelka School a v Bratislavě ve spolupráci s časopisem
Kinečko.

podrobnosti a další informace vizte v tiskové zprávě

přehlídku pořádají:

Georgy Bagdasarov a Alexandra Moralesová

kontakt: bsas.experimental@gmail.com

Tisková zpráva: Buenos Aires Experiment

El Comunicado de prensa: Buenos Aires Experiment

9.10. od 22:00 uvádí Julia Dossi filmy Antoinette Zwirchmayr

Ve čtvrtek 9.10. ve 22h v Studiu Béla uvede rakouská umělkyně a kurátorka Julia Dossi práce Antoinette Zwirchmayr, salzburské filmařky a kurátorky. Antoinette již několik let žije ve Vídni a je součástí kolektivu Film Koop Vienna (http://filmkoopwien.blogspot.cz/), kteří stále točí a volají filmy. Studovala na Friedl Kubelka School a na filmovém dění jak akademickém, tak volném se čile podílí. Její Super 8 a 16 mm filmy jsou důkazem trvalého zájmu nejen o dnes archaizovanou tvorbu s filmovou surovinou ale také o současná témata. Stálým tématem Zwirchmayr je téma rozporu reprezentace ženského těla a ženské duše. Letos získala cenu za svůj experimentální dokument „The Pimp and his trophies“ na grazském festivalu Diagonale. atp.

 

prag-2014

Milá povinnost (podpora experimentálního filmu Státním fondem kinematografie)

Doporučení Kinoaparátu.cz stran výzvy Státního fondu kinematografie zaměřené na
„Krátkometrážní hraný film a experimentální film“.

Kinoaparát.cz je platforma usilující o ochranu, šíření a rozvoj znalostí o umění a technologii klasického filmu. Iniciativa na podporu experimentální tvorby ze strany Státního fondu kinematografie je dosud ojedinělou příležitostí v dějinách národní kinematografie, proto ji vítáme jako mimořádnou událost a považujeme za důležité upozornit uchazeče o podporu na jeden klíčový aspekt, který případná podpora obnáší.

Citujeme z šestého paragrafu druhé hlavy Zákona o audiovizi (č. 496/2012 Sb.)

Výrobce (…) který je současně příjemcem podpory kinematografie ze Státního fondu kinematografie určené na výrobu českého kinematografického díla (…) je povinen do 60 dnů ode dne zveřejnění tohoto díla (…) učinit písemně Národnímu filmovému archivu nabídku formou návrhu smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví ve prospěch České republiky jedné nepoškozené rozmnoženiny takového díla v kvalitě rozmnoženiny určené pro kinematografická představení (…).

Takzvaná nabídková povinnost byla v případě klasických kinematografických děl v minulosti realizována odevzdáním 35mm filmové kopie a dnes do archivu putují kopie digitální (DCP). S ohledem na charakter této výzvy Státního fondu však očekáváme, že si podpořené filmy budou žádat zvláštní zacházení. Jak hovoří výzva, mělo by jít o díla, „která se svým formálním zpracováním a/nebo obsahem výrazně vymykají standardní kinematografické produkci“.

Vzhledem k nemalé časové tísni (uzávěrka přihlášek byla stanovena na 14. červen) nejsme schopni nabídnout celistvé řešení všech možných otázek, které takzvaně experimentální filmy stran své hodnověrné archivace kladou. Lze si však představit dvě základní skupiny děl pracujících s klasickým filmovým materiálem, jichž se toto naše doporučení týká:

1) práce vzniklé na substandardních/úzkých formátech (8mm, S8mm, 16mm, S16mm) a zejména inverzních materiálech

2) komplexní práce nemající charakter jednokanálové a jednoduše opakovatelné filmového projekce (performance, galerijní instalace)

Při ucházení se o podporu děl využívajících substandardní filmové formáty, respektive vznikající na inverzních materiálech, proto navrhujeme rozpočtovat náklady na vytvoření kopie, případně negativu, respektive blow-up do samotného rozpočtu grantové přihlášky.

Při ucházení se o podporu komplexních prací pak doporučujeme rozpočtovat náklady na pořízení adekvátní dokumentace do samotného rozpočtu grantové přihlášky a dále také apelujeme na vhodné zacházení s touto dokumentací právě coby s dokumenací a nikoliv faksimilií díla či “rozmnoženinou” díla.

Vymyká-li se práce standardní kinematografické produkci, liší se nutně i potřebný přístup k ní coby budoucí archiválii a vhodný postup směřující k jejímu hodnověrnému uložení a zprostředkování budoucím generacím musí být ještě diskutován. V případě filmů potenciálně podpořených touto konkrétní výzvou tedy doporučujeme individuální přístup a osobní angažmá autorů v této věci.

Věříme také, že zodpovědný a promyšlený přístup žadatelů o podporu SFK bude experty Fondu a jeho radou kvitován pozitivně a jeho účinkem bude i věcná debata nad tím, jak dosáhnout uložení a zprostředkování experimentální kinematografie jako takové.

Závěrem musíme vyjádřit nesouhlas s výší administračního poplatku, který je v případě experimentálních, středometrážních (a vůbec převážně “nízkorozpočtových”) prací na stejné úrovni jako u filmů standardní velkoobjemové produkce. I zde bychom tedy rádi upozornili na nutnost stanovení podmínek odpovídajících odlišnému charakteru experimentálních projektů.

Co s penězi?

Petr Skala v Rock Café, 07.04. 2014 od 20:00

Petr Skala (nar. 1947 v Písku) je filmový režisér, pedagog FAMU, předseda Asociace videa a intermediální tvorby (1993 – 2012), filmový experimentátor.
Experimentální film chápe Petr Skala především jako prostředek výtvarného výrazu a v jeho rámci hledá analogie mezi pohyblivým obrazem a hudebním projevem. Skala se stal průkopníkem handmade filmu v Československu, byl jedním z prvních tvůrců videoartu a významně se angažoval na poli výzkumu počítačového zpracování obrazu.

Filmy, respektive videa Petra Skaly vydal Národní filmový archiv v roce 2005, viz kritiku Martina Blažíčka na stránkách Cinepuru.

K tématu také doporučujeme bakalářskou práci  Terezy Menšíkové , autorův profil na Monoskopu a rozhovor v Iluminaci 2/2006.

 

2x David Gatten, Ponrepo a Školská, 27.-28.11.

Na stránkách Ponrepa se dočteme o experimentálním filmaři Davidu Gattenovi v Ponrepu, na stránkách Školské 28 o experimentálním filmaři Davidu Gattenovi ve Školské. Nám nezbývá nic jiného, než vás informovat o obou Gattenových projekcí naráz, aby nikomu nic neuteklo. Kdyby to však pořád vypadalo jako málo filmu, máme dobrou i špatnou zprávu zároveň.

Čtvrteční vystoupení Davida Gattena se totiž částečně kryje s ještě jednou, neméně (ne-li více) podstatnou a doporučeníhodnou událostí, k níž přineseme podrobnosti v nejbližší době.

(Pokračování textu…)