Anna Batistová: Poezie destrukce

Text s podtitulem „Typologie, periodizace a reflexe destrukce filmových pohyblivých obrazů“. Zohledňuje samotnou dispozici filmového materiálu k degradaci, desintegraci a destrukci, jejich časové určení v dějinách kinematografie a konečně jejich reflexi, především pohledům Paola Cherchi Usaie a Dominiqua Païniho. Text se věnuje i fenoménu „sirotčích filmů“ (orphan films) a etickým okolnostem problému řízené destrukce filmu. Iluminace: Ročník 17, 2005, č. 3 (59)

Anna_Batistova_Poezie_destrukce