Anna Batistová: Film?

Pokud bych měla reflektovat odcházení kinematografického filmu z pohledu filmové historie, mohla bych snad i říct, že se nic tak strašného neděje. Film nebyl nikdy zamýšlen s tím, aby vydržel navěky. Měl svůj určený život v distribučním okruhu a pozdější uvádění byla spíše výjimkou, než pravidlem.

Anna Batistová: Film?